امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402 kosarhemat.cloob24.com
0
1. بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات از درون زمین چیست؟

ج: مطالعه ی امواج لرزه ای

2. چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید.

ج: لرزش تلفن همراه، لرزش آب به دلیل انداختن سنگ درون آن، لرزش شیشه های خانه بر اثر عبور کامیون از کوچه و خیابان، لرزش شیشه ها بر اثر رعد و برق، ایجاد لرزش بر اثر کندن خیابان توسط درل صنعتی و...

3. امواج لرزه ای را تعریف کنید.

ج: به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ های درون زمین در اثر زمین لرزه ایجاد می شوند، امواج لرزه ای می گویند.

4. آیا می دانید امواج لرزه ای چگونه از سنگ های مختلف عبور می کنند؟

ج: امواج لرزه ای حرکت ارتعاشی دارند که دارای انرژی هست و با توجه به نوع سنگ ها و جنس آن ها با سرعت های مختلف از سنگ های درون زمین عبور می کنند.

5. سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است؟

ج: امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، تند تر و از سنگ های نرم و کم تراکم، کند تر عبور می کنند.

6. دانشمندان چگونه به ویژگی های لایه های درونی زمین پی می برند؟

ج: با استفاده از سرعت امواج لرزه ای در بخش های مختلف درون زمین

7. مواد تشکیل دهنده ی زمین به چه حالاتی هستند؟

ج: در برخی از قسمت ها حالت شکننده و در بعضی جاها حالت خمیری دارند.

8. سه لایه ی زمین را نام ببرید.

ج: پوسته، گوشته و هسته

9. تقسیم بندی سه لایه ای زمین بر چه اساسی بوده است؟

ج: بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ی لایه ها

10. لایه های زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده (جامد، مایع و خمیری) به چند بخش تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

ج: به پنج بخش: 1 ـ سنگ کره 2 ـ خمیر کره 3 ـ گوشته ی زیرین 4 ـ هسته ی خارجی 5 ـ هسته ی داخلی

11. سنگ کره چه ویژگی هایی دارد؟

ج: این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است. ضخامت این بخش حدود 100 کیلو متر است و روی قسمت خمیر کره حرکت می کند.

12. ویژگی های خمیر کره را بیان کنید.

ج: این بخش حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می شود و تا عمق 350 کیلو متری ادامه دارد. منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مر بوط به این قسمت است.

13. خصوصیات گوشته ی زیرین چیست؟

ج: این بخش که حالت جامد دارد، از زیر خمیر کره تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد.

14. هسته ی خارجی چگونه است؟

ج: این بخش حالت مایع دارد و از گوشته ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد.

15. هسته ی داخلی به چه صورت است؟

ج: این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می دهد.

16. دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد؟

ج: با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین

17. سنگ کره در قسمت خشکی ضخیم تر است یا در قسمت دریاها؟

ج: در خشکی ها

18. حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود؟

ج: 1 ـ زلزله 2 ـ آتش فشان 3 ـ پوسته ی جدید 4 ـ پیدایش کوه 5 ـ پیدایش دره و گودال 6 ـ پیدایش جزیره


منبع ششم ابتدایی هوشمند-مصطفی زارع
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه